Hakkımızda

Mükemmelliğe, eklenecek hiçbir şey kalmadığında değil, çıkarılacak hiçbir şey kalmadığında ulaşılır.

Antoine de Saint Exupery


TRUEAPP, Venedik Taciri Ajansı, Elmer Yazılım ve Kutlu Bilişim firmalarının bilgilerinin, deneyimlerinin ve heyecanlarının bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmıştır.
“Kalite, hizmet, hız ve maliyet gibi, çağımızın önemli performans ölçütlerinde çarpıcı iyileştirmeler yapmak amacıyla iş süreçlerinin yeniden düşünülmesi ve radikal bir şekilde yeniden tasarlanması” diye tanımlayacağımız Dijital Değişim Mühendisliği (Digital Reengineering) kavramının üzerinde düşünmek, geliştirmek ve uygulamak başlıca hedefimizdir.
Bizler için değişim, mevcut piyasa koşullarının yarattığı ihtiyaçları karşılamak isteyen firmaları yeniden yapılandırarak, bu ihtiyaçları gidermek için bireysel ya da kurumsal olarak yeni fikirler üretme ve bunları uygulama sürecidir.