Hizmetlerimiz

Dijital Geliştirme

Müşterilerimizle birlikte değişimin bir parçası olmak ve uygulanabilir çözümlere ulaşmak istiyoruz. Firmamızın ve küresel iş ortaklarımızın deneyimlerini ve yaratıcılığını müşterilerimizle paylaşmak istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, kuruluş amacımızda olduğu gibi birlikte olmanın, birlikte üretmenin, kalıcı olmanın, değer katan projeler üretmenin deneyim ve yaratıcılıktan gelen anahtar olduğunu biliyoruz. Değişen dijital hayatta, web ve mobil deneyimlerin birbirinden farkını kavrıyoruz. Çözümleri kopyala yapıştır yapmaktansa, ayrı ayrı hayal ediyoruz, düşünüyoruz, kurguluyoruz.

Dijital Tasarım

“Tasarım, gerekli olanın araştırılmasıdır” düşüncesiyle tasarım sürecini, kolayca algılanabilir ve uygulanabilir kılmayı amaçlıyoruz. Dijital evrende, üretimi ve pazarlama sürecini yeniden şekillendiren Steven Jobs'dan öğrendiğimiz gibi, “Bir sorunun çözümünü bulmaya çalıştığınızda, muhtemelen ilk çözüm yolu çok uzun ve karmaşık olacaktır. Eğer siz yola devam eder ve çözümün üzerine yoğunlaşırsanız daha basit ve şık çözümlere ulaşabilirsiniz”, buna bütün yüreğimizle katılıyoruz, evet, basitlik esasen en şık ve gösterişli çözümdür.

Dijital Pazarlama

“Siyah olmak kaydıyla, müşteriler istedikleri renk arabayı seçebilirler” diyen Henry Ford'un tam aksini düşünüyoruz, firmaların müşteri seçimlerine odaklanmış yaklaşımlarına inanıyoruz. Kuralları önceden yaratılmış ve durmadan değişen bir oyunun parçası olmak için, her gün yeniden okuyoruz, deneyimliyoruz, çalışıyoruz ve doğal olarak öğreniyoruz. Pazarlama kavramının öğretilerini* aklımızdan çıkarmadan devam ediyoruz. *”Pazarlama; müşterilere değer sunmak, müşteriler ile iletişim kurmak, müşteriler için 'yaratmak', müşteri ilişkilerini menfaat sağlayacak şekilde yönetmek amacıyla oluşturulmuş bir dizi süreçtir ve oganizasyonel bir işlevdir.”

Dijital İletişim

Seslenenin seslenilene erişimini sağlayan mecra, aynı zamanda iletişimin şekillenmesini de sağlar. Şekil belirleyici olmamakla birlikte, mecra ile uyumlu olmazsa, mesajın eksik ya da yanlış anlaşılması ile sonuçlanır. Dijital çağ, kendine has iletişim mecraları sunmakla kalmıyor, ama aynı zamanda bu mecra ile uyumlu biçemler arayışını yeni bir meydan okuma olarak getiriyor. Dijital dünyanın gereklerini anlamak, hazırlanmak önümüzde bitimsiz bir serüven olarak durmakta.